اخبار خوزستان

آگهی فروش املاک بصورت مزایده سازمان اموال و املاک ستاد

برگزاری پنجاه و سومین مزایده کتبی سراسری املاک و مستغلات سازمان اموال و املاک ستاد با شرایط و تسهیلات جدید به شرح جداول ذیل اعلام می گردد؛ لذا متقاضیان خرید املاک می توانند از روز شنبه مورخ 26/9/90 تا پایان روز سه شنبه مورخ 6/10/90 همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت 8 الی 19 و روز چهارشنبه مورخ 7/10/90 از ساعت 8 الی 30/10 صبح ( صرفا در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل) جهت اطلاع از شرایط و دریافت اوراق مشارکت در مزایده به محل های ذیل مراجعه نمایند.همچنین به آگاهی می رساند اطلاعات مربوط به مزایده در وب سایت به نشانی www.ssa-s.ir قابل رویت می باشد.

ردیف

نام نمایندگی

آدرس نمایندگی

دورنویس

شماره تلفن

1

خوزستان

اهواز- کیانپارس – خیابان نهم غربی – نبش ایدون- پلاک 103

3385800-0611

4 الی 3380503-0611

2

خوزستان

آبادان- خیابان شهرداری- روبروی بانک ملی مرکزی

2228725-0631

2228737-0631

ملاحظات:

-1 اخذ درخواستهای پیشنهادی به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک تضمینی در وجه متقاضی به میزان 5% قیمت پایه ملک در روزهای شنبه الی سه شنبه مورخه های 26/9/90 تا 6/10/90 و در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد. شایان ذکر است اخذ درخواستهای پیشنهادی در روز چهارشنبه مورخ 7/10/90 از ساعت 8 الی 11 صرفا در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.

-2 نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح ذیل می باشد:

شرایط پرداخت( گروه)

حصه نقدی( پیش پرداخت)

زمان تحویل ملک

حصه غیرنقدی( باقیمانده در اقساط...)

تخفیف پرداخت نقدی

د

25%

10%

65% در اقساط 30 ماهه

14%

تبصره 1 :  در خصوص املاک و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند و یا املاک و اراضی که مسئولیت رفع تصرف و اعمال ید و مالکانه و تحویل ملک به عهده خریدار است، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10% زمان تحویل ملک به حصه نقدی( پیش پرداخت) اضافه خواهد شد.

تبصره 2: پرداخت تتمه ثمن معامله( حصه غیرنقدی) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه تا حداکثر ظرف مدت سه ماه ( سررسید اولین قسط) موجب برخورداری از تخفیف پرداخت نقدی به شرح جدول فوق می گردد.

-3 رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد.

-4 پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم  و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

-5 شایان ذکر است کلیه املاک عرضه شده به استثناء مواردی که سهم عرضه شده در ستون ملاحظات قید گردیده ششدانگ می باشد( متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان ، مساحت کل ششدانگ است).

-6 بازگشایی پاکتهای ارائه شده در روزچهارشنبه مورخ 7/10/90 راس ساعت 11 در دفاتر فروش و به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهدشد.

-7 کلیه املاک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.

-8 شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت در مزایده صرفا تا ساعت 30/10 صبح روز چهارشنبه مورخ 7/10/90 در محل های تعیین شده می باشد.

-9 ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداری پس از اعلام نتایج( پنجشنبه مورخ 8/10/90) در محل های تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

سازمان اموال و املاک ستاد

مهلت شرکت در مزایده از روزشنبه مورخ 26/9/90 تا ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 7/10/90 می باشد  لیست املاک ( در صفحه بعد) یا (به شرح ذیل)

 

ردیف

آدرس ملک

پرونده فروش

نوع ملک

کاربری ملک

عرصه

اعیان

مبلغ پایه مزایده

شرایط واگذاری

توضیحات

1

اهواز- کیانپارس انتهای خیابان 5 شرقی نرسیده به حسینیه

2892

زمین

تجاری

510

 

8.500.000.000

د

بصورت یک قطعه زمین غیر محصور که بعمق سه متر در طرح تعریض خیابان قرار دارد.

2

اهواز- کیانپارس خیابان هشتم شرقی فاز اول یک پلاک به چهار راه اول

2847

زمین

مسکونی

510

0

7.000.000.000

د

بصورت زمین غیر محصور می باشد که حدودا به عمق یک متر در تعریض خیابان قرار دارد

3

اهواز- گلستان انتهای خیابان فرهنگ پنجم تقاطع خیابانهای اقبال و مخصوص

2872

زمین

تجاری

825

 

2.700.000.000

د

بصورت یک قطعه زمین غیرمحصور می باشد.

4

اهواز- کمپلو خیابان ناصرخسرو جنوبی کوچه شهید خانزاده یک پلاک مانده به خیابان

2895

زمین

مسکونی

375

 

1.400.000.000

د

بصورت یک قطعه زمین محصور می باشد

5

اهواز- خیابان شهید ادهم کوچه پیام یک کاشی 7

2896

خانه

مسکونی

82.50

 

200.000.000

د

بصورت یکباب خانه که اعیانی آن فاقد ارزش و حدودا به عمق 1.5 متر در تعریض خیابان قرار دارد

6

اهواز- اراضی چم السخیل قطعه شماره 70

233

زمین

کشاورزی

5000

 

142.500.000

د

مورد واگذاری سی سهم از مقسم یکصد سهم مشاع از ششدانگ به متراژ 1500 متر مربع می باشد ضمنا تفکیک و افراز ملک و سند با هماهنگی شرکا بعهده خریدار است.

7

اهواز   اراضی السخیل- قطعه شماره 71

234

زمین

کشاورزی

5000

 

135.000.000

د

مشابه توضیحات ملک بشماره پرونده فروش 233

8

اهواز اراضی چم السخیل قطعه شماره 72

235

زمین

کشاورزی

5000

 

135.000.000

د

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 233

9

 اهواز-  سه راه خرمشهر خیابان شهید فرامرز پور سهم 948

2841

زمین

کشاورزی

1000

 

40.000.000

د

مورد واگذاری یک سهم از اراضی کوی باغات سابق است که فاقد سند و بصورت مبایعه نامه ایی بفروش می رسد. ضمنا میخکوبی آن بعهده خریدار است

10

اهواز- سه راه خرمشهر خیابان شهید فرامرز پور سهم 947

2840

زمین

کشاورزی

1000

 

35.000.000

د

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2841

11

اهواز- سه راه خرمشهر خیابان شهید فرامرز پور سهم 949

2842

زمین

کشاورزی

1000

 

35.000.000

د

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2841

12

اهواز- سه راه خرمشهر خیابان شهید فرامرزپور سهم 950

2843

زمین

کشاورزی

1000

 

35.000.000

د

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2841

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 15:50  توسط محسن حلالی نصب  |