اخبار خوزستان

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران نوبت اول و دوم

مناقصه شماره 3785- 6/33- خ س /90

موضوع: تامین بخشی از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل خدمات سیمان و انگیزش چاه

شرکت ملی حفاری ایران در نظر دارد انجام خدمات مورد نیاز خود را با شرایط کلی ذیل از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.

الف:شرح مختصر خدمات مورد نیاز

-1 موضوع فراخوان عبارت است از تامین 80584 ساعت نیروی کار در سال با بکارگیری 26  نفر نیروی انسانی جهت تامین بخشی از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل خدمات سیمان و انگیزش چاه.

-2 مدت قرارداد یکساله بوده لیکن در صورت رضایت شرکت از عملکرد پیمانکار این مدت قابل تمدید تا دو دوره یکساله دیگر می باشد.

مدارک و معیارهای مورد نیاز جهت ارزیابی و احراز صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی

-1 آخرین ترازنامه و اظهارنامه مالیاتی + گواهی تشخیص قطعی مالیاتی ( اصل و کپی ) که هر دو مربوطه به یکسال باشد.

-2 آگهی های تغییرات شرکت پیمانکاری.

-3 اساسنامه شرکت

-4 مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی در خصوص قراردادهای خاتمه یافته با موضوع نیروی انسانی در 5 سال گذشته حداکثر 10 مورد.

-5 قراردادهای خاتمه یافته یا عملیاتی نیروی انسانی در 5 سال گذشته با گواهی پایان کار قرارداد مذکور

-6 گواهی حسن انجام کار در خصوص قراردادهای خاتمه یافته در 5 سال گذشته با گواهی پایان کار قرارداد مذکور

-7 گواهینامه های استاندارد و تضمین کیفیت و دوره های آموزشی مرتبط با:

( ISO 9001)

(  ISO 14001)

( OHSAS:18001)

-8 تکمیل پرسشنامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی الزامی می باشد.

-9 گواهی نامه پایان دوره های آموزشی مدیرعامل مرتبط با نیروی انسانی.

شایان ذکر است کلیه مدارک فوق الاشاره می بایستی براساس تربیت شماره بندی بالا و در زونکن زرد رنگ ارائه گردد.

ج: حداقل امتیاز کیفی قابل قبول 30 امتیاز می باشد.

د: کلیه مناقصه گران واجدشرایط می توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم (30/9/90) به مدت 14 روز ( لغایت 13/10/90) جهت تحویل و تکمیل مدارک ارزیابی به نشانی شرکت ملی حفاری ایران – بلوار پاسداران – بالاتر از سه راه فرودگاه – اداره قراردادها- اتاق 106 مراجعه نمایند.

ه: اسناد مناقصه  در اختیار پیمانکاران واجدشرایط و تعیین صلاحیت شده قرارخواهد گرفت.

بدیهی است مدارک ارسالی مسترد نخواهد گردید و همچنین ارسال مدارک و رزومه کاری هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت ارجاع کار و انعقاد قرارداد ایجاد نخواهد نمود.

ضمنا متقاضیان جهت رویت متن آگهی می توانند به پایگاه اینترنتی شبکه اطلاع رسانی نفت و پایگاه اینترنتی شرکت ملی حفاری ایران به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

WWW.NIDC.ir

شرکت ملی حفاری ایران - اداره قراردادها

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 15:52  توسط محسن حلالی نصب  | 

آگهی فروش املاک بصورت مزایده سازمان اموال و املاک ستاد

برگزاری پنجاه و سومین مزایده کتبی سراسری املاک و مستغلات سازمان اموال و املاک ستاد با شرایط و تسهیلات جدید به شرح جداول ذیل اعلام می گردد؛ لذا متقاضیان خرید املاک می توانند از روز شنبه مورخ 26/9/90 تا پایان روز سه شنبه مورخ 6/10/90 همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت 8 الی 19 و روز چهارشنبه مورخ 7/10/90 از ساعت 8 الی 30/10 صبح ( صرفا در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل) جهت اطلاع از شرایط و دریافت اوراق مشارکت در مزایده به محل های ذیل مراجعه نمایند.همچنین به آگاهی می رساند اطلاعات مربوط به مزایده در وب سایت به نشانی www.ssa-s.ir قابل رویت می باشد.

ردیف

نام نمایندگی

آدرس نمایندگی

دورنویس

شماره تلفن

1

خوزستان

اهواز- کیانپارس – خیابان نهم غربی – نبش ایدون- پلاک 103

3385800-0611

4 الی 3380503-0611

2

خوزستان

آبادان- خیابان شهرداری- روبروی بانک ملی مرکزی

2228725-0631

2228737-0631

ملاحظات:

-1 اخذ درخواستهای پیشنهادی به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک تضمینی در وجه متقاضی به میزان 5% قیمت پایه ملک در روزهای شنبه الی سه شنبه مورخه های 26/9/90 تا 6/10/90 و در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد. شایان ذکر است اخذ درخواستهای پیشنهادی در روز چهارشنبه مورخ 7/10/90 از ساعت 8 الی 11 صرفا در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.

-2 نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح ذیل می باشد:

شرایط پرداخت( گروه)

حصه نقدی( پیش پرداخت)

زمان تحویل ملک

حصه غیرنقدی( باقیمانده در اقساط...)

تخفیف پرداخت نقدی

د

25%

10%

65% در اقساط 30 ماهه

14%

تبصره 1 :  در خصوص املاک و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند و یا املاک و اراضی که مسئولیت رفع تصرف و اعمال ید و مالکانه و تحویل ملک به عهده خریدار است، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10% زمان تحویل ملک به حصه نقدی( پیش پرداخت) اضافه خواهد شد.

تبصره 2: پرداخت تتمه ثمن معامله( حصه غیرنقدی) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه تا حداکثر ظرف مدت سه ماه ( سررسید اولین قسط) موجب برخورداری از تخفیف پرداخت نقدی به شرح جدول فوق می گردد.

-3 رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد.

-4 پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم  و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

-5 شایان ذکر است کلیه املاک عرضه شده به استثناء مواردی که سهم عرضه شده در ستون ملاحظات قید گردیده ششدانگ می باشد( متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان ، مساحت کل ششدانگ است).

-6 بازگشایی پاکتهای ارائه شده در روزچهارشنبه مورخ 7/10/90 راس ساعت 11 در دفاتر فروش و به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهدشد.

-7 کلیه املاک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.

-8 شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت در مزایده صرفا تا ساعت 30/10 صبح روز چهارشنبه مورخ 7/10/90 در محل های تعیین شده می باشد.

-9 ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداری پس از اعلام نتایج( پنجشنبه مورخ 8/10/90) در محل های تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

سازمان اموال و املاک ستاد

مهلت شرکت در مزایده از روزشنبه مورخ 26/9/90 تا ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 7/10/90 می باشد  لیست املاک ( در صفحه بعد) یا (به شرح ذیل)

 

ردیف

آدرس ملک

پرونده فروش

نوع ملک

کاربری ملک

عرصه

اعیان

مبلغ پایه مزایده

شرایط واگذاری

توضیحات

1

اهواز- کیانپارس انتهای خیابان 5 شرقی نرسیده به حسینیه

2892

زمین

تجاری

510

 

8.500.000.000

د

بصورت یک قطعه زمین غیر محصور که بعمق سه متر در طرح تعریض خیابان قرار دارد.

2

اهواز- کیانپارس خیابان هشتم شرقی فاز اول یک پلاک به چهار راه اول

2847

زمین

مسکونی

510

0

7.000.000.000

د

بصورت زمین غیر محصور می باشد که حدودا به عمق یک متر در تعریض خیابان قرار دارد

3

اهواز- گلستان انتهای خیابان فرهنگ پنجم تقاطع خیابانهای اقبال و مخصوص

2872

زمین

تجاری

825

 

2.700.000.000

د

بصورت یک قطعه زمین غیرمحصور می باشد.

4

اهواز- کمپلو خیابان ناصرخسرو جنوبی کوچه شهید خانزاده یک پلاک مانده به خیابان

2895

زمین

مسکونی

375

 

1.400.000.000

د

بصورت یک قطعه زمین محصور می باشد

5

اهواز- خیابان شهید ادهم کوچه پیام یک کاشی 7

2896

خانه

مسکونی

82.50

 

200.000.000

د

بصورت یکباب خانه که اعیانی آن فاقد ارزش و حدودا به عمق 1.5 متر در تعریض خیابان قرار دارد

6

اهواز- اراضی چم السخیل قطعه شماره 70

233

زمین

کشاورزی

5000

 

142.500.000

د

مورد واگذاری سی سهم از مقسم یکصد سهم مشاع از ششدانگ به متراژ 1500 متر مربع می باشد ضمنا تفکیک و افراز ملک و سند با هماهنگی شرکا بعهده خریدار است.

7

اهواز   اراضی السخیل- قطعه شماره 71

234

زمین

کشاورزی

5000

 

135.000.000

د

مشابه توضیحات ملک بشماره پرونده فروش 233

8

اهواز اراضی چم السخیل قطعه شماره 72

235

زمین

کشاورزی

5000

 

135.000.000

د

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 233

9

 اهواز-  سه راه خرمشهر خیابان شهید فرامرز پور سهم 948

2841

زمین

کشاورزی

1000

 

40.000.000

د

مورد واگذاری یک سهم از اراضی کوی باغات سابق است که فاقد سند و بصورت مبایعه نامه ایی بفروش می رسد. ضمنا میخکوبی آن بعهده خریدار است

10

اهواز- سه راه خرمشهر خیابان شهید فرامرز پور سهم 947

2840

زمین

کشاورزی

1000

 

35.000.000

د

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2841

11

اهواز- سه راه خرمشهر خیابان شهید فرامرز پور سهم 949

2842

زمین

کشاورزی

1000

 

35.000.000

د

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2841

12

اهواز- سه راه خرمشهر خیابان شهید فرامرزپور سهم 950

2843

زمین

کشاورزی

1000

 

35.000.000

د

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2841

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 15:50  توسط محسن حلالی نصب  | 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم شماره 1/ع/90

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان در نظر دارد اجرای پروژه های به شرح جدول ذیل را برابر مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به مناقصه گران واجدشرایط واگذار نماید.

-1 موضوع مناقصه: اجرای جوی، جدول، خاکبرداری، خاکریزی، لوله گذاری، بیس ، قیر، آسفالت ، فضای سبز و ...

-2 نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب 2173682202004 بانک ملی شعبه مرکزی اهواز طبق جدول ذیل برای هر مناقصه.

-3  مهلت و زمان دریافت اسناد: از تاریخ 28/9/1390 لغایت 4/10/1390

-4 محل دریافت اسناد: اهواز- کیانپارس- خ 13 شرقی- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان- امور قراردادها

-5 قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: برای هر مناقصه واریز مبلغ 70.000 ریال ( غیر قابل برگشت) به حساب جاری شماره 14002779172 نزد بانک مسکن شعبه شهید چمران اهواز.

-6  مهلت و محل تحویل پیشنهادها: حداکثر تا ساعت 14 مورخ 14/10/1390 – امور قراردادهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان.

-7 محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ( بودجه عمرانی).

-8 شرایط مناقصه گران: 1- داشتن حداقل پایه 5 در رشته های راه و ترابری یا ساختمان از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی یا دفاتر فنی استانداریها، 2- داشتن تجهیزات و امکانات فنی و اجرایی لازم و نیروی فنی ماهر و واجد شرایط.

-9 محل و زمان گشایش پیشنهادها: گشایش پاکات ( الف ، ب و ج) در روزهای هفدهم الی بیست و یکم  دیماه در سالن جلسات دفتر مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  خوزستان و مطابق برنامه زمانی جدول ذیل می باشد، ضمناً حضور یک نفر نماینده ( با دردست داشتن معرفی نامه ) از طرف هریک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها بلامانع است.

-10 ارائه یک نسخه از گواهی رتبه بندی در زمان خرید اسناد الزامی است.

-11 ضمناً هزینه درج آگهی برعهده برندگان مناقصات می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت های زیر مراجعه نمایید:

 

شماره مناقصه

شهرستان محل اجرای پروژه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه (ریال) (براساس فهرست راه و باند سال 88)

تاریخ

گشایش

ساعت گشایش

مبلغ ضمانتنامه (ریال)

1

ع- 1 - 90

آبادان

شلحه حاج حسین

1.805.628.625

17/10/90

11

12.000.000

2

ع- 1 - 90

امیدیه

دونه

1.987.876.018

17/10/90

11

12.500.000

3

ع- 1 - 90

امیدیه

گدارچیتی

1.567.765.950

17/10/90

11

11.500.000

4

ع- 1- 90

امیدیه

هادی خانی

1.370.202.311

17/10/90

11

11.000.000

5

ع- 1- 90

ایذه

اشکفت جاموشی (گلستان) + بردگپی

2.187.899.622

18/10/90

11

13.500.000

6

ع- 1 - 90

ایذه

برآفتاب فاضل

1.072.163.654

18/10/90

11

10.000.000

7

ع- 1- 90

ایذه

بردبران مرغا

1.056.397.894

18/10/90

11

10.000.000

8

ع- 1- 90

ایذه

پشت پیان + کله ضرب

2.351.846.465

18/10/90

11

14.000.000

9

ع- 1- 90

ایذه

جواد سعیدی+ ده شیخ

2.080.375.855

18/10/90

11

13.000.000

10

ع- 1 - 90

ایذه

چهار تنگ علیا

1.299.028.793

18/10/90

11

11.000.000

11

ع- 1 - 90

ایذه

درب غریبی

2.451.955.310

19/10/90

11

14.000.000

12

ع- 1 - 90

ایذه

نوشیوند

1.959.175.804

19/10/90

11

13.000.000

13

ع- 1- 90

باغملک

تکیه

1.807.146.013

19/10/90

11

12.000.000

14

ع- 1- 90

بهبهان

دودانگه بزرگ

1.396.343.540

20/10/90

11

11.000.000

15

ع- 1 - 90

بهبهان

کردستان کوچک ( علیا)

1.572.565.365

20/10/90

11

11.500.000

16

ع- 1- 90

خرمشهر

دیم ابن نجم

1.870.384.858

18/10/90

11

12.500.000

17

ع- 1- 90

خرمشهر

مصلاوی

1.789.132.046

18/10/90

11

12.000.000

18

ع- 1- 90

رامشیر

مشلشیه

1.555.177.236

20/10/90

11

12.000.000

19

ع- 1- 90

شادگان

بوزی سیف

1.178.737.980

18/10/90

11

10.500.000

20

ع- 1- 90

شادگان

خروسی شمالی

1.648.233.947

18/10/90

11

12.000.000

21

ع- 1 - 90

شوش

قاسم مطشر + صالح داوود

1.385.291.276

20/10/90

11

11.000.000

22

ع- 1- 90

شوشتر

باسیته

1.909.829.521

21/10/90

11

12.500.000

23

ع- 1- 90

شوشتر

پیرگاری

1.786.971.682

21/10/90

11

12.000.000

24

ع- 1- 90

شوشتر

زویه 1 علیا

1.984.191.833

21/10/90

11

12.500.000

25

ع- 1 - 90

شوشتر

زویه 1و2

1.259.924.786

21/10/90

11

10.500.000

26

ع- 1 - 90

شوشتر

لنگر قدیم

1.563.253.247

21/10/90

11

11.500.000

27

ع- 1 - 90

لالی

بنه سرخی

1.930.737.269

20/10/90

11

12.500.000

28

ع- 1- 90

لالی

قلعه چنگایی

1.421.073.351

20/10/90

11

11.000.000

29

ع- 1- 90

مسجدسلیمان

بتوند

1.716.564.250

21/10/90

11

12.000.000

30

ع- 1 - 90

مسجدسلیمان

تمبی گلگیر( چم فراخ)

1.948.358.626

21/10/90

11

12.500.000

31

ع- 1- 90

مسجدسلیمان

سه بردان

2.202.707.835

21/10/90

11

13.500.000

32

ع- 1- 90

مسجدسلیمان

عوض آباد

1.568.626.024

21/10/90

11

11.500.000

33

ع- 1- 90

مسجدسلیمان

گلگیر

2.344.209.458

21/10/90

11

13.600.000

 روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان

http://iets.mporg.ir

http://bonyadmaskan-khz.ir

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 15:49  توسط محسن حلالی نصب  | 

آگهی مناقصه عمومی شماره : 029/90/ 1

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یک از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

-1موضوع مناقصه :

راهبری تعمیر و نگهداری از تاسیسات برق و روشنایی در شهرک بعثت .

-2 مدت و محل اجرای کار :

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای عملیات موضوع مناقصه یکسال خورشیدی از تاریخ ابلاغیه کارفرما مبنی بر شروع بکار پیمانکار و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان – شهرستان بندر ماهشهر – شهرک بعثت می باشد .

-3 نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 20.000.000  ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی و یا حساب جاری به شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی در ناحیه صنعتی ماهشهر به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .

-4 شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

1-4  ارائه اصل مدارک  تائید پایان کار یا مفاصا حساب بیمه  در خصوص اتمام حداکثر دو قرارداد مشابه (حفظ و نگهداری سیستمهای برقی ) جمعا" حداقل به مبلغ 5.300.000.000  ریال یا یک قرارداد مشابه (حفظ و نگهداری سیستمهای برقی ) حداقل به مبلغ 3.100.000.000  ریال که به اتمام رسیده باشد .

2-4  توانائی ارائه تضمین موضوع بند 3 فوق .

3-4 ارائه تایید صلاحیت اداره کار مربوط به سال جاری .

-5 مبلغ خرید اسناد مناقصه :

150.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .

لذا از متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عمل   می  آید حداكثر ظرف مدت 5 روز ( به استثناء روزهای پنجشنبه و تعطيل )  از زمان درج این آگهی در روزنامه ، با در دست داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه ، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آگهی آخرين تغییرات و اصل مدارك مثبت مندرج در بند 4 اين آگهي  به امور پیمانهای  این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر -  ناحیه صنعتی – دفتر مرکزی – دفتر امور حقوقي و پيمانهاي شركت عمليات غير صنعتي مراجعه نمايند .

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 42210- 065223 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir   ملاحظه نمایند .

روابط عمومی شرکت عملیات غیرصنعتی

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 15:47  توسط محسن حلالی نصب  | 

‹‹ آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای››                                      

شركت شهركهاي صنعتي استان چهارمحال و بختياري  در نظر دارد پروژه های زیر را  به پيمانكاران داراي گواهي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي معتبر و مرتبط از مراجع قانوني ذيصلاح در رشته هاي مرتبط كه توانايي انجام عمليات مورد نظر را داشته باشند واگذار نمايد، لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود در ساعات اداري به اين شركت واقع در شهركرد ميدان امام حسين (ع) -  بلوار انقلاب – خيابان پيروزي ، مجتمع ادارات  ، دبیرخانه شرکت مراجعه و نسبت به خريد اسناد و مدارك مناقصه عمومي یک مرحله ای اقدام نمايند:

 

نام پروژه

محل اجرا

مبلغ برآورد

اوليه

( ميليون ريال)

 

هزينه خريد اسناد مناقصه

(ريال)

 

آخرين مهلت خريد اسناد مناقصه

آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه

تاريخ بازگشايي پاكتهاي مناقصه

محل تأمين اعتبار

رشته مورد نياز

مبلغ تضمين شركت در مناقصه

(ميليون ريال)

خريد لوله و اتصالات پلي اتيلن

شهرك صنعتي شهركرد

800/1

000/100

3/10/1390

14/10/1390

17/10/1390

عمراني

ارائه  تاييديه استاندارد

90

تكميل زير سازي معابر

شهرك صنعتي لردگان

588

000/100

3/10/1390

14/10/1390

17/10/1390

داخلی

راه و باند

30

تهیه و اجرای آسفالت معابر شهرک صنعتی  بروجن

شهرک صنعتی بروجن

342/2

000/100

3/10/1390

14/10/1390

17/10/1390

داخلی

راه و باند

110

احداث يك حلقه چاه فلمن

چشمه ديمه

829

000/100

3/10/1390

14/10/1390

17/10/1390

داخلی

آب

تاسيسات و تجهيزات

40

 شركت شهركهاي صنعتي چهارمحال و بختياري

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 15:46  توسط محسن حلالی نصب  | 

نماز: پناه بی پناهان، سنگر دردمندان ، گلستان روح افزای عاشقان، چراغ پرفروغ نیمه شب مشتاقان ، صفای دل مستان وسیر و سلوک آگاهان.

نماز : برتر از همه عبادات ، منعکس کننده تمام واقعیات، منبع برکات و کلید گشاینده کل مشکلات

نماز : عمود دین، عصمت یقین، در راس کامل احکام دین، آیت مبین، نور جبین، زداینده اندوه غمین و دلگرمی دل مسکین.

نماز: حقیقت بندگی، اصل پایندگی، نبود آن مایه شرمندگی و سستی از آن علت سرافکندگی ، نور آن حرارت بخش زندگی است.

نماز: برای زندگی بهترین حاصل ، فاقدآن موجودی ناقابل، کشتی نشینان حیات را ساحل، دل عشاق حقیقی به آن مایل، بین انسان و عذاب فردا حائل

نماز: عین هدایت ، مغز ولایت، بهترین، برترین کفایت، محکم ترین وصایت ، عالی ترین روایت، ریشه درایت ، برای گرفتن فیض الهی دارای قابلیت.

نماز: در فرهنگ الهی ریشه و بنیان، برای صورت حیات به منزله جان. بهترین دستور و حکم قرآن، امر واجب حضرت سبحان؛ میوع باغ عرفان ، صحیفه حق را بهترین عنوان.

اوصاف اهل نماز:

-1 باور قیامت: نمازگزاران به قیامت باور دارند. همه مشکلات انسان از فراموشی قیامت است یاد معاد انسان را طاهر می کند . قران کریم تبهکاران را به دلیل فراموشی روز حساب مستحق عذاب می داند. نمازگزار نه تنها قیامت را فراموش نمی کند و به آن باور دارد بلکه از عذاب خدای سبحان هراسناک است.

رسول اکرم (ص) می فرمایند: بدانید که خدای سبحان به عزت خویش قسم یاد کرده که نمازگزاران و سجده کنندگان را عذاب نکند و آنان را به آتش نرساند روزی که همه گرفتار ترسند نمازگزاران و اهل سجده نمی ترسند زیرا صدای آتش جهنم را نمی شنوند دلهره بزرگ قیامت آنان را غمگین نمی کند و فرشتگان از آنان استقبال می کنند.

-2 رعایت عهد و امانت: نمازگزاران امانت های مالی و غیرمالی خود را رعایت می کنند و به تعهدات میان خود و خدا و بین خود و دیگران پای بند هستند . برخی از بزرگان مانند ابن سینا رساله هائی به نام « رساله عهد» نوشته اند و در آن عهد کرده اند که زبان جز به ذکر خدا باز نکنند و در مجالس گناه و محافلی که سودی ندارد حضور نیابند در این عهد نامه ها مواد عهدی بین خود و خدا را توضیح می دهند پس مومن یا خدای خود هم عهدی دارد و خدا آن قدر نزدیک است که مومن می تواند با او عهد ببندد.

-3 استواری در شهادت: نمازگزاران بر شهادت خود به وجدانیت حق و رسالت انبیاء استوار هستند و نیز در مسائل حقوقی شهادت حق می دهند و برآن پایداری می ورزند.

امام صادق (ع) فرمودند: هنگامی که انسان نماز را در اول وقت خواند نوری سفید و پاکیزه به آسمان می رود و می گوید: خدا تو را حفظ کند که مرا حفظ کردی و اگر نماز را در وقت نخواند و وقت نماز را مراقبت نکند سیاهی تاریک بالا رفته و می گوید: مرا ضایع کردی خدا تو را ضایع کند. از این روایت فهمیده می شود که نماز اول وقت به صورت امری تابان جلوه می کند و حقیقتی زنده و جاودانه دارد که دعا می کند و دعایش همیشه مستجاب است.

فواید نماز:

-1 خاموش شدن آتش های برافروخته با کوثر نماز ، رسول اکرم (ص) درباره نماز فرموده اند: وقت هر نماز که فرا می رسد فرشته ای به مردم می گوید: ای مردم برخیزید و آن آتش هایی که پشت سر خود روشن کرده اید با نماز خاموش کنید. ارتکاب ناروا، سخن بد، بیراهه رفتن، آتش هایی است که با دست خود انشان روشن شده و بر دوش حمل می شود تا جائی که خود انسان آتش و هیزم افروخته می شود. پس نماز نه تنها مانع گناه می شود بلکه آتش هایی را که انسان روشن کرده خاموش می کند. نماز نهر روان و چشمه کوثری است که هم آتش های گذشته را خاموش می کند و هم نمی گذارد که انسان بعدها گرفتار آتش شود. نماز هم جلوی بدیها را می گیرد و هم بدیهای گذشته را از بین می برد.

-2 اعطای برکات در نماز: از امام صادق(ع) نقل شده که اگر خداوند بخواهد برکتی به انسان مرحمت کند آن را در بهترین حال اعطا می فرماید و بهترین حالت در محراب بودن و در جنگ با دشمن درون بودن است برای امثال اگر خدای سبحان یحیی را به ذکریا مرحمت کرده در حال عبادت این بشارت به او داده شد است. طاعت خداوند خدمت گذاری او در زمین است و چیزی از خدمت او به اندازه نماز نمی ارزد. بشارت آمدن حضرت یحیای زاهد و شهید به همین جهت در حال عبادت به حضرت ذکریا داده شد. پیامبری که هم با قوت عقل و معرفت و هم با قوت بدن کتاب آسمانی را گرفت و از آن حمایت کرد تا سرانجام شربت شهادت نوشید و این همه از برکات نماز ذکریا (ع) بود.

-3 عامل طهارت روح: از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود: اولین چیزی که انسان با آن محاسبه می شود نماز است اگر نماز قبول شود سایر اعمال نمازگزار هم قبول می شود وگرنه اعمال دیگر نیز مردود است. پس هرگاه نماز می خوانی با قلب خود متوجه خدای سبحان باش تا دعا و نماز تو قبول شود و خدا با قلوب مومنان به تو رو کند. قرآن کریم هنگام معرفی طبیعت دنیاپرست انسان ابتدا مفاسد طبیعت انسان را تشریح می کند و نمازگزاران را از این رذایل برکنار می داند. زیرا نماز انسان را از این رذایل حفظ و تطهیر می کند. بنابراین نماز بسیاری از فضایل را برای انسان تحصیل و بسیاری از رذایل را برطرف می کند. علی(ع) در نهج البلاغه از رسول اکرم (ص) نقل فرموده که من در عجبم از کسی که چشمه ای در منزل او است و شبانه روز پنج بار در آن شستشو می کند با این حال باز هم آلوده است . چون نماز مثل چشمه زلالی است که انسان نمازگزار در وقت های پنج گانه در آن شستشو می کند.

کوثر نماز انسان را تطهیر می کند و دست نیافتن به طهارت باطنی نشانه نخواندن نماز واقعی و مقبول است چون گاهی نماز صحیح است لکن مقبول نیست زیرا نماز مقبول روح انسان را تطهیر می کند.

-4 بهره مندی از دعای مومنان : خداوند متعال دل های مومنان را متوجه نمازگزار کرده و او را محبوب دیگران می سازد و چه ذخیره ای بالاتر از این که دلهای مومنان متوجه انسان باشد زیرا دعای مومنان و طلب آمرزش آنان نسبت به انسان موثر است و می تواند مشکل او را حل کند پس باید قلب را مخصوصا در حال نماز متوجه خداوند کرد تا از این نعمت برخوردار شد و مهار قلب در نماز در گروه مهار چشم و گوش در بیرون از نماز است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 15:42  توسط محسن حلالی نصب  | 

واژه ای بر زبانم نمی آید که در وصف جمال تو نویسم.

اشکها ، چشم ها ، ثانیه ها ، جاده ها چشم به راه ماندن ، نیامدی

مردن ، متولد شدن ولی باز نیامدی آقا جان

کی و کجا وعده دیدار ما

کاش بودی و درد ما دوا می کردی

کاش بودی و بدی ها را ریشه کن می کردی

کاش که این فاصله را کم کنی، محنت این قافله را کم کنی آقا جان .....

یعنی می شود آقا جان شما را زیارت کرد و شما را دید، می شود .....

هرکه به دیدار تو نایل شود یک شبه حلال مسائل شود

آقا جان می شود روزی خبرخوشی به ما برسد که داری میایی ، می شود ....

خبر آمد خبری در راه است ، سر خوش آن دل که ار آن آگاه است، شاید این جمعه بیاید...شاید ، پرده از چهره گشاید...

شاید...

التماس دعا

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:13  توسط محسن حلالی نصب  | 

شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان خوزستان

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه 131/90

یک مرحله ای  نوبت اول و دوم

شرکت گاز استان خوزستان واقع در اهواز- میدان شهید بندر- ابتدای بزرگراه اهواز سربندر در نظر دارد بنا به آیین نامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه گران ماده 7 پس از اعلام آمادگی نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجدشرایط دارای صلاحیت جهت دعوت به مناقصه بشرح زیر اقدام نماید:

موضوع : اجرای زیرسازی و آسفالت کانالهای گاز نقاط پراکنده آبادان و حومه فاز یک

تاریخ و مهلت تحویل استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران: حداکثر 14 روز بعد از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم

نام و نشانی مدیرطرح: اهواز- معاون مهندسی- ساختمان شماره 2

نحوه دریافت اسناد مناقصه: حضوری و هزینه خرید آن 1500000 ریال می باشد

محل توزیع اسناد : اهواز- میدان شهید بندر- شرکت گاز استان خوزستان- امور قراردادها- اتاق 112

ضمناً آگهی های این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شرکت گاز استان خوزستان www.NIGC-KHGC.ir  و همچنین پایگاه ملی مناقصات درج شده است .

ارایه گواهی تعیین صلاحیت رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری یا گواهی تعیین صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی و نامه آخرین تغییرات شرکت بهمراه اعلام آمادگی و ذکر شناسه ملی حقوقی و ارائه کدپستی و تلفن تماس الزامی است.

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:23  توسط محسن حلالی نصب  | 

با هدف ترويج فرهنگ ورزش در بين كاركنان صورت مي پذيرد :

تجهيز كليه ادارات تابعه شركت آب و فاضلاب خوزستان به تجهیزات ورزشي

معاون مالی و پشتیبانی شرکت آبفا خوزستان از تجهيز كليه ادارات تابعه اين شركت به تجهیزات ورزشي مورد نياز با هدف ترويج فرهنگ ورزش در بين كاركنان خبر داد.

علیرضا شاطریان افزود : در راستاي ارتقاي شاخص هاي سلامتي و بهداشتي و حفظ روحيه نشاط و شادابي كاركنان تا كنون به 16 شهر استان وسایل بدنسازي پاركي و تجهيزات ورزشي خريداري شده ارسال گشته و طي روزهاي آينده تمام شهرهاي استان از اين امكانات برخوردار خواهند شد.

مدیر امور ورزش آبفا خوزستان نیز در ادامه از تعيين 4 شهر خرمشهر ، دزفول ، لالي و ستاد اهواز به عنوان پايگاه هاي اصلي ورزشي تفريحي جهت ميزباني و برگزاري مسابقات خبر داد و افزود : در اين راستا كليه لوازم و تجهيزات ورزشي مورد نياز تهيه و به اين شهرها ارسال شده است.

عزیزاله قرائتی افزود : تاكنون شهرهاي آبادان، خرمشهر، شادگان، ماهشهر، بندرامام، چمران، دزفول، رامشير، رامهرمز، باغملك، هفتكل ، ايذه ، شوشتر ، انديمشك، شوش و اميديه به اين امكانات مجهز شده اند.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:21  توسط محسن حلالی نصب  | 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول و دوم

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط که حائز پایه 5 رشته کشاورزی می باشند واگذار نماید. علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ 23/9/90 جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اهواز- بلوارگلستان- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان – چاپ و تکثیر مراجعه نمایند.

-1 تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی مورد قبول کارفرما و یا ارائه فیش بانکی واریزی به حساب سیبا به شماره 2174213311004 نزد بانک ملی شعبه اهواز به نام سپرده های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان طبق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی تهیه و ارایه گردد.

-2 آخرین مهلت تحویل پیشنهادها مورخ 3/10/90 و گشایش پیشنهادها در ساعت 10 صبح مورخ 4/10/90 می باشد.

-3 مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهادها است.

-4 محل دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان به نشانی اهواز- بلوار گلستان کدپستی: 88439-61347 می باشد.

-5 جهت خرید اسناد مناقصه ارائه معرفی نامه کتبی و گواهینامه تعیین صلاحیت معتبر پیمانکاری الزامیست.

-6 هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

ردیف

موضوع مناقصه

شهرستان

شماره و تاریخ مناقصه

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

مدت اجرای کار( ماه)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

1

پروژه ی نهالکاری ، آبیاری ، حفاظت  و قرق به میزان 100 هکتار در منطقه غرب کرخه شهرستان اهواز

اهواز

17/ف/90 مورخ 9/9/90

791.843.000

12

8.500.000

2

نهالکاری، آبیاری و مراقبت و حفاظت در منطقه شمال شرق اهواز ( توابع باوی)

اهواز

18/ف/90 مورخ 9/9/90

772.137.000

7

8.500.000

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 3737037- 3737294-3737039 کد 0611 ( امور قراردادها) تماس حاصل یا به نشانی اینترنتی http://iets.mporg.ir ( پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات) مراجعه فرمائید.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:20  توسط محسن حلالی نصب  | 

طرح اهدای عضو، اهدای زندگی در اهواز برگزار شد

به گفته روابط عمومی جمعیت هلال احمر خوزستان طرح اهدای عضو، اهدای زندگی توسط کانون دانشجویی جمعیت هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامی اهواز به اجرا درآمد.براساس این گزارش با تاسی از حماسه ایثار و فداکاری حضرت اباعبداله الحسین (ع) و یاران با وفایش در عاشورای حسینی طرح اهدای عضو با هدف جلب مشارکت هموطنان به منظور اهدای عضو پس از مرگ به بیماران نیازمند در سطح شهر اهواز اجرا گردید.دکتر حسین بهبهانی معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خوزستان در این رابطه گفت: این طرح انسان دوستانه در راستای ترویج فرهنگ نوع دوستی و انسان دوستی روابط اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با همکاری مرکز پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی اهواز و معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز بمدت یک روز همزمان با عاشورای حسینی در اهواز برگزار گردید.وی خاطر نشان کرد این طرح از نوع خود برای اولین بار توسط دانشجویان عضو جمعیت در استان و کشور باجرا گذاشته شد که در آن بالغ برسه هزار فرم اهدای عضو روابط هموطنان تکمیل و تحویل مرکز پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گردید.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:19  توسط محسن حلالی نصب  | 

احداث ورودی های مجتمع های مسکونی مهر در اندیمشک

شهردار اندیمشک از احداث ورودی های مجتمع های مسکونی مهر در این شهر خبرداد .

علی اصغر منشاد افزود: اگوبندی، جدولگذاری، فنداسیون روشنایی، زیرسازی، بیس ریزی و آسفالت این مسیر در دو سمت بلوار شهید چمران انجام شده است.

وی اظهار داشت: به منظور فراهم نمودن محیطی بانشاط برای خانواده هایی که در مجتمع های مسکونی مهر سکونت دارند پارکی به مساحت 4 هزار متر مربع در فضای باز این مجتمع ها با سیستم آبیاری در حال احداث می باشد که پس از آماده شدن وسایل بازی کودکان نیز در آن نصب خواهد گردید. گفتنی است جهت اقدامات یاد شده تاکنون مبلغ 9 میلیارد ریال از محل اعتبارات  عمرانی شهرداری اندیمشک هزینه شده است.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:16  توسط محسن حلالی نصب  | 

صادرات نزدیک به 4800 تن آبزیان در ماههای مهر و آبان سال جاری از استان خوزستان

به گفته روابط عمومی دامپزشکی به نقل از مدیرکل دامپزشکی خوزستان در مهرماه و آبان ماه سال جاری نزدیک به 4800 تن بزیان از گمرکات خوزستان به خارج از کشور صادر شده است. دکتر کنارکوهی این آبزیان را شامل ماهی پرورشی تازه، ماهی دریایی تازه و میگوی تازه اعلام کرد که به کشورهای عراق و کویت صادر شده اند. وی افزود: میزان صادرات آبزیان در مهرماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد رشد داشته است. کنارکوهی گفت: این آبزیان از مرزهای چوئبده، سجافی و شلمچه به خارج از کشور صادر شده اند.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:16  توسط محسن حلالی نصب  | 

جمع آوری 200 انشعاب غیرقانونی برق در رامشیر

با هدف پیشگیری از افت ولتاژ ناشی از برق غیرمجاز، 200 انشعاب غیرقانونی و غیر مجاز در رامشیر جمع آوری شد.

به گفته روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان ، سیدمصطفی احمدپور مدیرتوزیع برق رامشیر در این باره گفت: کار جمع آوری انشعاب های غیرمجاز در 8 نقطه شهری و روستایی از جمله روستای حدید، روستای سواری، خیابان شهید بریجی، خیابان آلبوعشیره و چند نقطه دیگر انجام شده است.

مدیرتوزیع برق رامشیر ادامه داد، جایگزینی6  کیلومتر کابل خودنگهدار به جای شبکه های فشار ضعیف مسی در رامشیر و توابع آن نیز باعث ارتقاء ضریب پایداری شبکه های برق این شهرستان خواهد شد که این مهم نیز با موفقیت به پایان رسیده است.

احمدپور سرمایه گذاری صورت گرفته برای انجام پروژه احداث 6 کیلومتر شبکه خودنگهدار را یک میلیارد و 300 میلیون ریال اعلام کرد

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:15  توسط محسن حلالی نصب  | 

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری ویس در نظر دارد از محل درآمدهای جاری مناقصه ذیل را به شرکتهای واجد شرایط استانی به شرح ذیل واگذار نماید.

ردیف

شرح پروژه

مبلغ اعتبار

رتبه

1

تامین نیروی انسانی امور اداری ، امورات مربوط به فضای سبز و رفت و  روب معابر شهر ویس

3.268.524.240

شرکتهای دارای مجوز صلاحیت اداره کل کار و امور اجتماعی

لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی بمدت ده روز به دبیرخانه شهرداری ویس مراجعه نمایند. ضمنا:

1) هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

2) برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 3) سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

روابط عمومی شهرداری ویس

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:15  توسط محسن حلالی نصب  | 

آگهی مناقصه نوبت اول

شهرداری دهدز در نظر دارد در راستای اجرای موافقت نامه منعقده با معاونت و برنامه ریزی اجرای پروژه احداث ساختمان آتش نشانی خود را به یکی از شرکتهای دارای صلاحیت و رتبه ابنیه واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روزکاری به واحد دبیرخانه شهرداری دهدز مراجعه نمایند. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارایه شده مختار است. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. سایر توضیحات در اوراق مناقصه مندرج است.

روابط عمومی شهرداری دهدز

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:14  توسط محسن حلالی نصب  | 

آگهی مناقصه نوبت اول

شهرداری دهدز در نظر دارد در راستای اجرای موافقت نامه منعقده با معاونت و برنامه ریزی اجرای پروژه احداث ساختمان آتش نشانی خود را به یکی از شرکتهای دارای صلاحیت و رتبه ابنیه واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روزکاری به واحد دبیرخانه شهرداری دهدز مراجعه نمایند. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارایه شده مختار است. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. سایر توضیحات در اوراق مناقصه مندرج است.

روابط عمومی شهرداری دهدز

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:14  توسط محسن حلالی نصب  | 

آگهی مناقصه عمومی 1 مرحله ای شماره 11/90

اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را براساس بخشنامه 6405/100 مورخ 4/2/89 با فهرست بها ابنیه سال 88 به مناقصه بگذارد از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط، دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد با در دست داشتن معرفی نامه کتبی هرشرکت و فیش واریزی به مبلغ 100.000 ریال و به شماره حساب 2170095417006 بانک ملی (صاحب حساب خزانه) نسبت به خرید اسناد به واحد قراردادهای اداره کل نوسازی مدارس واقع در بلوار شهید ناصر- جنب خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران از تاریخ درج آگهی به مدت سه روز مراجعه نمایند.

سایر اطلاعات در اسناد مناقصه ذکر شده است. این اداره کل در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مخدوش یا بدون مهر و امضاء مختار می باشد. ضمناً ، هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

ردیف

عنوان پروژه

شهرستان

مبلغ برآورد به ریال

مبلغ تضمین به ریال

نوع تضمین

1

احداث سالن سوله 600 متری دارالفنون حاجی آباد

حاجی آباد

1247221947

10500000

-1 ضمانتنامه معتبر بانکی

-2 واریز نقدی به شماره حساب 2306540340 اداره کل نوسازی مدارس استان نزد بانک ملت مرکزی با قید نام پروژه

2

احداث سالن ورزشی جاسک

جاسک

1463480227

10900000

 

3

تکمیل سالن و رزشی اهون

بشاگرد

795424277

8500000

 

آگهی مذکور در سایت اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی iets.mporg.ir و اداره کل نوسازی مدارس به نشانی http://www.nosazimadares.ir/hormozgan  قابل رویت می باشد.

روابط عمومی اداره کل نوسازی ، توسعه  و تجهیز مدارس هرمزگان

شماره 2501 م/الف

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:13  توسط محسن حلالی نصب  | 

شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون (سهامی خاص)

فراخوان مناقصه نوبت اول

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م م /107/90

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در نظر دارد انجام خدمات تحت مناقصه فوق الذکر را طبق شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

-1 شرح مختصر خدمات :

تهیه ، طبخ، سرو و توزیع یک وعده غذا جهت کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در محل رستوران مجتمع اداری ( آمار مصرف کنندگان روزانه حدود 450 نفر می باشد)

-2 مدت و محل اجرای خدمات :

مدت انجام خدمات از تاریخ ابلاغ کتبی کارفرما یکسال و محل اجرای آن کیلومتر 12 جاده اهواز- ماهشهر رستوران مجتمع اداری می باشد.

-3 مبلغ برآورد :

برآورد کارفرما برای اجرای پروژه فوق مبلغ 5.766.681.600 ریال می باشد.

-4 شرایط پیمانکاران متقاضی :

4-1 توانایی ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه به میزان 24.000.000 (بیست و چهار میلیون) ریال و در صورت برنده شدن تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 5% بارمالی یکساله پیمان براساس نرخ پیشنهادی

4-2 داشتن رتبه بندی 4 در زمینه خدمات فوق از شرکت نفت یا سازمانهای ذیربط و ارائه سابقه کار مفید و مرتبط و در حجم خدمات مزبور

-5 تاریخ و محل دریافت مدارک مناقصه و ارائه نرخ :

تاریخ دریافت اسناد مناقصه 3/10/90 و محل آن امور حقوقی و قراردادها همچنین تاریخ ارائه نرخ و گشایش پاکات 11/10/90 و محل آن کمیسیون مناقصات خواهد بود.

متقاضیانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی انجام خدمات یاد شده را دارند می توانند حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه های کثیرالانتشار مدارک ذیل را بانضمام تقاضای شرکت در مناقصه به نشانی: اهواز- کیلومتر 12 جاده اهواز- بندرامام – بعد از سه راهی صنایع فولاد- سمت چپ – شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون ساختمان شماره یک، امور حقوقی و قراردادها، اتاق 22 تحویل و یا از طریق نمابر شماره 4434068  ارسال نمایند.

- رتبه بندی معتبر و مرتبط

- آگهی تاسیس شرکت با آخرین تغییرات

- پیمانهای اجرا شده با گواهینامه پایان کار و مفاصا حساب از تامین اجتماعی

- ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی و نظام مدیریت HSE متناسب با موضوع مناقصه

- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

لازم به توضیح است که پس از بررسی مدارک ارسالی، اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد و کارفرما در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 4434068-0611 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

www.nisoc.ir

شماره مجوز: 0197

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:11  توسط محسن حلالی نصب  | 

آگهی مناقصه 111/90  نوبت دوم

شهرداری آبادان در نظر دارد اجرای عملیات لوله گذاری مسیر میدان سده به سمت بازار  جمشیدآباد را از طریق مناقصه به شرکتهای رتبه بندی شده و دارای گواهینامه صلاحیت در رشته های ابنیه و یا آب پایه حداقل پنج واگذار نماید. متقاضیان به منظور کسب اطلاع بیشتر و خرید اسناد مناقصه می توانند همه روزه به استثناء ایام تعطیل بمدت حداکثر ده روز از تاریخ انتشار این آگهی به امور قراردادهای این شهرداری مراجعه نمایند.

برآورد پروژه: 799.462.853 ریال

مدت اجراء: نود/ 90 روز

دستگاه نظارت: حوزه معاونت فنی و شهرسازی شهرداری

www.shahrgdari-abadan.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شهرد اری آبادان

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:10  توسط محسن حلالی نصب  | 

آگهی مناقصه

شرکت سیمان بهبهان در نظر دارد عملیات نسوزکاری در زمان تعمیرات اساسی (جهت یکساله خود) به شرکتهای که در زمینه نسوزکاری فعالیت دارند که شامل موارد زیر می باشد واگذار نماید. متقاضیان می توانند ضمن هماهنگی با امور تولید جهت بررسی محل و میزان کار برگ شرایط مناقصه را از امور بازرگانی خریداری و دریافت و مبلغ پنجاه میلیون ریال بحساب سیبا 0105648832003 شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی واریز و فیش مربوطه را در پاکت ج و پیشنهاد قیمت در پاکت الف و اسناد و مدارک و سوابق کاری خود را در پاکت ب بصورت جداگانه و درب بسته تا ساعت 14 مورخه 27/9/90 به نشانی بهبهان – کیلومتر 10 جاده سیمان کدپستی 6367154654  به واحد دبیرخانه تحویل نمایند. لازم به ذکر است که ابتدا پاکت اسناد و مدارک و پاکت سپرده شرکت در مناقصه از طرف کمیته فنی و کمیسیون معاملات مورد بررسی قرار می گیرد در صورت تائید پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بدون بازگشایی عودت داده می شود. ابزار کار، موارد ایمنی، کسورات قانونی و هزینه اچاپ آگهی با پیمانکار و رد یا قبول پیشنهادات از اختیارات این شرکت می باشد.

تلفن تماس: 5- 2223031-0671 داخلی 290 و 208

1. تخلیه و آجرچینی کوره بصورت تفکیکی

2. استیج بندی، تخریب، تخلیه و آجرچینی پیش گرمکن بصورت تفکیکی

3. استیج بندی، تخریب، تخلیه ، آنکرکاری ، قالب بندی و بتن ریزی پیش گرمکن بصورت تفکیکی

4. استیج بندی، تخریب، تخلیه ، آنکرکاری و کانینک پیش گرمکن بصورت تفکیکی

5. استیج بندی، تخریب، تخلیه ، آنکرکاری ، قالب بندی و بتن ریزی خنک کن بصورت تفکیکی

6. استیج بندی، تخریب، تخلیه، آنکرکاری و کانینک خنک کن بصورت تفکیکی

7. تخریب ، تخلیه، آجرچینی خنک کن بصورت تفکیکی

معیار حجم کار کیلوگرم بوده لذا پیشنهاد قیمت براین اساس باشد لازم توضیح می باشد که انتقال مواد نسوز از انبارکل این کارخانه به محل نسوزکاری بعهده پیمانکار می باشد و پیشنهاد قیمت را به دو صورت زیر ارائه نمائید:

* تامین تجهیزات ( میکسر- کمپرسور- چکش بادی و ...) توسط کارفرما

* تامین تجهیزات ( میکسر- کمپرسور- چکش بادی و ...) توسط پیمانکار

* تامین ابزارآلات ( چکش- کمچه – و دستکش بنایی و ...) توسط پیمانکار

* کلیه هزینه های عوارض- بیمه و مالیات بعهده پیمانکار می باشد.

* هزینه اسکان – غذا- وسایل ایمنی انفرادی ( کلاه – کفش ایمنی و ...) بعهده پیمانکار می باشد.

شرکت سیمان بهبهان

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:10  توسط محسن حلالی نصب  | 

آگهی فراخوان سرمایه گذاری

در راستای اجرای سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل 44 قانون اساسی، سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد تعدادی از پروژه های نیروگاهی که مشخصات آنها در ذیل ارائه شده است را به سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا نماید. شایان ذکر است که براساس بند ب ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مصوبه هیئت وزیران شماره ی 142551/ت/411113 هـ مورخ 15/8/87 ، دولت موظف خواهد بود نسبت به خرید تضمینی برق تولید شده توسط سرمایه گذار با قیمت مناسب، اقدام نماید.

عنوان نیروگاه

موقعیت

ظرفیت (مگاوات)

نوع نیروگاه

تعداد واحد

تولید انرژی سالانه ( گیگا وات ساعت)

هزینه کل ( میلیون ریال)

نسبت فایده به هزینه

نرخ بازده داخلی (درصد)

دوره بازگشت سرمایه (سال)

نیروگاه تنظیمی آریو برزن

14 کیلومتری شهرستان بهبهان

10

جریانی

2

47

119050

1.3

13.6

6

نیروگاه سد انحرافی پای پل

25 کیلومتری غرب شهرستان اندیمشک

8

جریانی

2

55.5

222024

1.65

18.2

5

نیروگاه سد مخزنی جره

33 کیلومتری شمال غربی رامهرمز

9

جریانی

2

47.78

86900

1.45

12.1

5

نیروگاه سد انحرافی آسک

35 کیلومتری شمال هندیجان

75 .0

جریانی

1

6.75

11488

1.77

17.26

5

نیروگاه سد انحرافی رامشیر

100 کیلومتری شهرستان اهواز

10

جریانی

1

16.97

59217

1.27

10.7

6

نیروگاه سد انحرافی شهداء

7 کیلومتری شمال شهر بهبهان

2

جریانی

1

11.71

44501

1.2

9.9

6

نیروگاه سادات حسینی ایذه

35 کیلومتری جنوب دهدز

7

جریانی

4 واحد ( در دو ساختمان نیروگاه)

38.24

86341

1.44

12.2

5

عنوان نیروگاه بادی

موقعیت

ظرفیت (مگا وات)

تولید انرژی سالانه (گیگا وات ساعت)

هزینه کل (میلیون ریال)

نسبت فایده به هزینه

نرخ بازده داخلی (درصد)

دوره بازگشت سرمایه (سال)

نیروگاه بادی آبادان

10 کیلومتری شهر آبادان

60

134

1355000

1.4

16

5

نیروگاه بادی ماهشهر

6 کیلومتری شمال شرق ماهشهر

60

152

1355000

1.5

16

5

 لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی دعوت می شود در صورت علاقمندی آمادگی خود را ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشار آگهی به نشانی: اهواز- اتوبان گلستان- ساختمان مرکزی سازمان آب و برق خوزستان- طبقه چهارم- معاونت برنامه ریزی اعلام نمایند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 3360939-0611 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:9  توسط محسن حلالی نصب  | 

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول یک مرحله ای

شماره (363/90/829)

شرکت پالایش گاز بید بلند در نظر دارد انجام خدمات ذیل را براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

 

1

نام و نشانی مناقصه گذار

استان خوزستان، کیلومتر 33 جاده بهبهان – رامهرمز ، پالایشگاه گاز بیدبلند

 

2

شرح خدمات

مناقصه تعویض خطوط لوله آب خنک کننده و بازسازی کف واحد 300  شرکت پالایش گاز بید بلند

 

3

نوع مناقصه

یک مرحله ای

 

4

محل و تحویل درخواست شرکت در مناقصه

شرکت پالایش گاز بید بلند – امور پیمانها تا 5 روز پس از تاریخ درج آگهی نوبت دوم

5

محل وآخرین دریافت اسناد مناقصه

شرکت پالایش گاز بید بلند- امور پیمانها- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه یک روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه سایت ویزیت می باشد.

 

6

محل تحویل پیشنهادها

شرکت پالایش گاز بیدبلند- امور پیمانها ( تا تاریخ 3/10/90 تا ساعت 15:30)

 

7

محل و زمان گشایش پیشنهادها

سالن کنفرانس شرکت پالایش گاز بیدبلند تاریخ 4/10/90 ساعت 10 صبح

 

8

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

ضمانت نامه بانکی / یا ارایه فیش پرداختی به مبلغ 200.000.000 ریال

 

9

رتبه بندی

رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته تاسیسات و تجهیزات

 

10

مبلغ برآورد کارفرما

در سایت ویزیت اعلام می گردد.

 

لذ ا از کلیه شرکتها/ پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه بصورت حضوری به آدرس فوق مراجعه نموده و اعلام آمادگی خود را تسلیم امور پیمانها نمایند در ضمن اصل رتبه بندی باید به رویت این واحد رسانده شود. شرکت های متقاضی لازم است نسبت به دریافت فرم ارزیابی کیفی که شامل روش های ارزیابی کیفی مناقصه گران، معیارهای ارزیابی ، نحوه امتیازدهی و حداقل امتیاز قابل قبول می باشد، بصورت حضوری و یا مراجعه به سایت شرکت به نشانی www.nigc-bidboland.ir  اقدام نمایند، همچنین متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند و پس از تکمیل فرم ارزیابی کیفی به همراه روزمه کاری ، توان مالی، اساسنامه اظهارنامه و تایید صلاحیت معتبر و تکمیل فرم خود اظهاری از طریق مراجعه حضوری به آدرس فوق اقدام نمایند، ضمناً کلیه مدارک باید برابر با اصل گردد.

1. مدارک و اسناد شرکتهای متقاضی در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مورد بررسی قرار گرفته و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مدارک مناقصه دعوت بعمل می آید.

2. لازم به ذکر است تاریخ اعلام شده ( تاریخ گشایش پیشنهادهای مالی) قطعی نبوده و با توجه به روند آگهی ها و ارزیابی فنی پیشنهادات و رفع ابهام های احتمالی امکان تغییر وجود خواهد داشت.

3. ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضاء جامعه حسابداران رسمی در صورت برنده شدن در مناقصه برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است.

4. تکمیل فرم خود اظهاری ( بند ب ماده 23 آیین نامه اجرایی بند ج ماه 12 قانون برگزاری مناقصات) و فرم حراستی اطلاعات شرکتهای حاضر در مناقصه همراه با درخواست شرکت در مناقصه به امور پیمانها تحویل داده شود.

5. کلیه اسناد مناقصه باید توسط اشخاص مجاز دارای مهر و امضاء باشد.

6. ارائه کد اقتصادی، کدپستی ، شناسنامه ملی و گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده الزامی می باشد.

7. در صورتیکه قیمت پیشنهادی پیمانکاران مساوی باشد سوابق کاری و امتیاز ارزیابی کیفی ملاک انتخاب خواهد بود.

لطفا جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن های : 4438400- 0611 و 2231122-0671 داخلی 2052 تماس حاصل فرمایید. تلفکس : 2232451-0671

روابط عمومی شرکت پالایش گاز بید بلند

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:7  توسط محسن حلالی نصب  | 

شرکت ملی گاز ایران

شرکت پالایش گاز بید بلند

سهامی خاص شماره ثبت 23318

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول

شماره 362/90/829

شرکت پالایش گاز بیدبلند در نظر دارد انجام خدمات ذیل را براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

1

نام و نشانی مناقصه گذار

استان خوزستان، کیلومتر 33 جاده بهبهان – رامهرمز ، پالایشگاه گاز بید بلند

2

شرح خدمات

تامین نگهبانی از اماکن و منازل سازمانی شرکت پالایش گاز بید بلند

3

نوع مناقصه

یک مرحله ای

4

محل و تحویل درخواست شرکت در مناقصه

شرکت پالایش گاز بیدبلند- امور پیمانها تا 5 روز پس از تاریخ درج آگهی نوبت دوم

5

محل وآخرین دریافت اسناد مناقصه

شرکت پالایش گاز بید بلند- امور پیمانها- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه یک روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه سایت ویزیت می باشد.

6

محل تحویل پیشنهادها

شرکت پالایش گاز بیدبلند- امور پیمانها ( تا تاریخ 18/11/90 تا ساعت 15:30)

7

محل و زمان گشایش پیشنهادها

سالن کنفرانس شرکت پالایش گاز بیدبلند تاریخ 19/11/90 ساعت 10 صبح

8

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

ضمانت نامه بانکی / یا ارایه فیش پرداختی به مبلغ 600.000.000 ریال

9

رتبه بندی

صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی در سال 90 و تاییدیه از سازمان حراست وزارت نفت  

10

مبلغ برآورد کارفرما

در سایت ویزیت اعلام می گردد.

لذ ا از کلیه شرکتها/ پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه بصورت حضوری به آدرس فوق مراجعه نموده و اعلام آمادگی خود را تسلیم امور پیمانها نمایند در ضمن اصل رتبه بندی باید به رویت این واحد رسانده شود. شرکت های متقاضی لازم است نسبت به دریافت فرم ارزیابی کیفی که شامل روش های ارزیابی کیفی مناقصه گران، معیارهای ارزیابی ، نحوه امتیازدهی و حداقل امتیاز قابل قبول می باشد، بصورت حضوری و یا مراجعه به سایت شرکت به نشانی www.nigc-bidboland.ir  اقدام نمایند، همچنین متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند و پس از تکمیل فرم ارزیابی کیفی به همراه روزمه کاری ، توان مالی، اساسنامه اظهارنامه و تایید صلاحیت معتبر و تکمیل فرم خود اظهاری از طریق مراجعه حضوری به آدرس فوق اقدام نمایند، ضمناً کلیه مدارک باید برابر با اصل گردد.

1. مدارک و اسناد شرکتهای متقاضی در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مورد بررسی قرار گرفته و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مدارک مناقصه دعوت بعمل می آید.

2. لازم به ذکر است تاریخ اعلام شده ( تاریخ گشایش پیشنهادهای مالی) قطعی نبوده و با توجه به روند آگهی ها و ارزیابی فنی پیشنهادات و رفع ابهام های احتمالی امکان تغییر وجود خواهد داشت.

3. ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضاء جامعه حسابداران رسمی در صورت برنده شدن در مناقصه برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است.

4. تکمیل فرم خود اظهاری ( بند ب ماده 23 آیین نامه اجرایی بند ج ماه 12 قانون برگزاری مناقصات) و فرم حراستی اطلاعات شرکتهای حاضر در مناقصه همراه با درخواست شرکت در مناقصه به امور پیمانها تحویل داده شود.

5. کلیه اسناد مناقصه باید توسط اشخاص مجاز دارای مهر و امضاء باشد.

6. ارائه کد اقتصادی، کدپستی ، شناسنامه ملی و گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده الزامی می باشد.

7. در صورتیکه قیمت پیشنهادی پیمانکاران مساوی باشد سوابق کاری و امتیاز ارزیابی کیفی ملاک انتخاب خواهد بود.

لطفا جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن های : 4438400- 0611 و 2231122-0671 داخلی 2052 تماس حاصل فرمایید. تلفکس : 2232451-0671

روابط عمومی شرکت پالایش گاز بید بلند

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:6  توسط محسن حلالی نصب  | 

شهرداری بندرماهشهر به استناد موافقت نامه شماره 43/ش مورخ 4/2/90 شورای اسلامی شهر در نظر دارد لوله گذاری دفع آبهای سطحی خیابان شهرداری منطقه دو را با شرایط ذیل از طریق منقصه عمومی واگذار نماید. 1- قیمت پایه 2.079.780.754 ریال می باشد. 2- پیشنهاد دهنده باید مبلغ 103.989.038 ریال را بعنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب سیبا شماره 0105294167003 بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر بصورت نقد یا ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نماید. 3- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 4- شرکت کنندگان پس از واریز مبلغ 150.000 ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا 0105293482000 بانک ملی ایران بنام شهرداری بندرماهشهر می توانند اسناد و اوراق مناقصه و همچنین پاکت را از امور قراردادها دریافت نمایند. 5- پیشنهاد دهنده باید قیمت خود را حداکثر 10 روز پس از نشر آگهی مرحله کتباً اعلام نماید. 6- هزینه نشرآگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 7- شرکت کنندگان باید دارای کد اقتصادی دوازده رقمی ( TIN) باشند. 8- ارائه رتبه بندی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوی متناسب با موضوع و مبلغ الزامی است. 9- متقاضیان می توانند در جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن 06522339114 الی 16 تماس حاصل نمایند.

امور قراردادهای شهرداری بندرماهشهر

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:5  توسط محسن حلالی نصب  | 

شب تاسوعای حسین (ع) در حسینیه سادات شوشتر بودم که مداح، نوحه خونین جگری در وصف سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین علیه السلام خواند که خواندن آن خالی از لطف نیست.

الهی بمیرم برای قافله ی دربه در تو

الهی بمیرم برای قاسم و عباس و علی یه اکبر تو

الهی بمیرم برای لحظه به لحظه ی غم تو

الهی بمیرم برای این همه درد و ماتم تو

الهی بمیرم برای لحظه ی آخرت حسن جان

الهی بمیرم برای گریه ی خواهرت حسین جان

الهی بمیرم برای پیاده ای بین سواره

الهی بمیرم برای غریب بین نیزه دارا

الهی بمیرم برای روی زمین کشیدن تو

الهی بمیرم برای لحظه ی سر بریدن تو

الهی بمیرم برای پیکر بی پیرهن تو

الهی بمیرم برای جای زمین خوردن تو

حسین عشق منی حسین عشق منی

ولی در روز عاشورا بعد از آن همه همهمه و ماتم که از صبح تا بعد از اذان ظهر ادامه داشت ، بعد از ساعت 2 ظهر  به یکباره ماتم عجیبی و سکوت و سوز سردی همه جا را فرا گرفت، گویی که در این جا کسی نبوده که برای حسین فاطمه عزا گرفته است گویی که حسین تنهای تنها بوده .

وای که حسین چه قدر غریب و مظلومانه کشته شد و حالا  دیگر یاوری ندارد که او را یاری کند.

گویی که انگار یادی بود و گذشت تا سال دیگر.......  

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:14  توسط محسن حلالی نصب  | 

آگهی تجدید استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره م ن /48/90 نوبت اول

-1 مناقصه گزار: شرکت خوارزمی بندرامام (سهامی خاص) به نشانی بندرامام خمینی – مجتمع پتروشیمی بندرامام.

-2 موضوع مناقصه: ارائه خدمات:

-1 اسکان ( برنامه ریزی، تنظیم امور و اداره ی) مجموعه مهمانسراهای 432 خوابه درحد استاندار هتل های 3 ستاره بین المللی و تعداد 20 دستگاه کاروان در شهرک بعثت و 150 کاروان 2 خوابه در ماهشهر، ناحیه صنعتی، استراحتگاه آزادی- کمپ سی - ،  درحد استاندارد هتلهای 2 ستاره بین المللی ، مهمانسرای مدیریت و دفتر مدیریت کمپ سی و نیز اداره کارگاه لباسشویی واقع در شهرک بعثت؛

-2 فضای سبز و تنظیفات اماکن مندرج در بند 1 فوق و در مجموعه های فرهنگی و ورزشی اندیشه و مسجدصاحب الزمان در شهرک بعثت و رستوران و تالار خیام در شهر شهید چمران، استراحتگاه آزادی و مهمانسرای مدیریت در ناحیه صنعتی شهرستان ماهشهر؛

-3 نگهداری و تعمیرات تاسیسات اماکن بند 2 فوق و مجموعه مسکونی ناصرخسرو.

-3 مدت اجرای کار و مبلغ تضمین:

مدت اجرای کار 12 ماه تمام شمسی از تاریخ مندرج در ابلاغیه کتبی شروع بکار به برنده مناقصه و مبلغ تضمین ، 905.381.413 ریال تعیین شده است.

-4 شرایط ، محل، زمان، و مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی:

اشخاص حقوقی دارای گواهینامه تائید صلاحیت معتبر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و یا وزارت کار و امور اجتماعی و مرتبط با موضوع مناقصه می توانند تا حداکثر 3 روز کاری( بدون احتساب روزهای پنجشنبه و تعطیل) از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی در روزنامه، از ساعت 9 الی 16، به امور پیمانهای شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام به نشانی: بندرامام خمینی – مجتمع پتروشیمی بندرامام- ساختمان دفترمرکزی – اتاق 115- تلفن 2370-0652255 مراجعه و اسناد استعلام را دریافت نمایند.

-5 مهلت و محل تسلیم پاسخ استعلام و زمان اعلام نتیجه:

مهلت پاسخ ارزیابی کیفی، تا ساعت 16 چهارده روز بعد از اتمام مهلت توزیع اسناد استعلام، به نشانی مندرج در بند 4 و زمان اعلام نتیجه ارزیابی، حداکثر تا یکماه پس از اتمام مهلت تسلیم پاسخ استعلام ارزیابی کیفی می باشد.

WWW.BIPC.ORG

WWW.SHANA.IR

روابط عمومی شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰ساعت 11:4  توسط محسن حلالی نصب  | 

تجدید فراخوان مزایده عمومی نوبت اول

-1 دستگاه مزایده گزار: شرکت خوارزمی بندرامام به نشانی : استان خوزستان- بندرامام خمینی – مجتمع پتروشیمی بندرامام.

-2 موضوع مزایده : عبارتست از :واگذاری رستورانهای خانوادگی مزایده گزار با کلیه تجهیزات و وسایل برودتی بصورت استیجاری و جداگانه به شرح جدول تفکیکی ذیل:

 

ردیف

موضوع مزایده

شماره مزایده

مکان عین مستاجره

ظرفیت پخت

ظرفیت سالن

1

رستوران خانوادگی اندیشه

م ز/10/90

شهرک بعثت

450 پرس

300 نفر

2

رستوران خانوادگی خیام

م ز/11/90

شهر چمران

500  پرس

350 نفر

3

رستوران خانوادگی توحید

م ز/12/90

ماهشهر ناحیه صنعتی – کوی توحید

400  پرس

300 نفر

 

-3 میزان و نوع تضمین شرکت در مزایده: سپرده شرکت در مزایده معادل ده درصد قیمت کل پیشنهادی می باشد که می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی – چک عهده بانک صادر کننده ( چک تضمینی)- واریز وجه نقد به حساب جاری مزایده گزار، ( مندرج در اسناد مزایده) تسلیم گردد.

-4 مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: 5 روز ( به استثناء پنج شنبه، جمعه و ایام تعطیل) پس از انتشار نوبت دوم این آگهی در روزنامه ( که به فاصله 24 ساعت پس از نوبت اول خواهد بود) – طی ساعات اداری ( 16-18) و محل آن، دفتر اداره پیمانها به نشانی: استان خوزستان – بندرامام خمینی – مجتمع پتروشیمی بندرامام – ساختمان دفترمرکزی- طبقه همکف – اتاق 115 می باشد، قبل از مراجعه حضوری ، با شماره تماس 2334-0652255 هماهنگی قبلی بعمل آید.

- 5 مهلت و محل تسلیم پاکات پیشنهاد قیمت: حداکثر ده روز پس از آخرین  مهلت دریافت اسناد مزایده ( موعد مقرر در متن اسناد) و محل تسلیم آن، دفتر اداره پیمانهای مزایده گزار به نشانی مندرج در بند چهار فوق .

متن آگهی از طریق نشانی اینترنتی شبکه اطلاع رسانی شانا: WWW.SHANA.IR و یا شبکه اطلاع رسانی شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام WWW.bipc.org قابل ملاحظه می باشد.

روابط عمومی شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰ساعت 11:4  توسط محسن حلالی نصب  | 

آگهی تجدید مناقصه 102/90

شهرداری آبادان در نظر دارد اصلاح پارک شقایق را از طریق مناقصه به شرکت های رتبه بندی شده و دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( رشته ابنیه پایه حداقل 5) واگذار نماید. متقاضیان به منظور کسب اطلاع بیشتر و دریافت اسناد مناقصه می توانند همه روزه به استثناء ایام تعظیل بمدت حداکثر ده روز از تاریخ انتشار این آگهی به امور قراردادهای این شهرداری مراجعه نمایند.

برآورد پروژه : 773.304.002 ریال

مدت اجراء: نود روز

دستگاه نظارت: حوزه معاونت فنی منطقه 2 شهرداری

www.shahrdari-Abadan.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری آبادان

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰ساعت 10:58  توسط محسن حلالی نصب  | 

آگهی مناقصه عمومی و یک مرحله ای نوبت اول

احداث ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی

خاتم الانبیاء بهبهان در سال 1390

این دانشگاه در نظر دارد احداث ساختمان مرکزی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای  رتبه 5 ابنیه با برآوردی به مبلغ 6.231.498.008  ریال بنا به فهرست بهاء سال 1388 واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم های شرکت در مناقصه و اطلاع از شرح کار از روز شنبه مورخ 5/9/1390 تا روز دوشنبه مورخ 7/9/1390 در ساعات اداری به نشانی بهبهان، ابتدای جاده زیدون، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان ، ساختمان فنی و مهندسی، طبقه سوم، طرح و برنامه مراجعه نمایند. شرکت کنندگان در مناقصه می بایست مبلغ مندرج در اسناد تحویلی را بابت تضمین شرکت در مناقصه به حساب بانکی 1071061090 به نام سپرده عمرانی دانشگاه ، نزد بانک تجارت شعبه ی نحوی بهبهان واریز نمایند، آخرین مهلت تحویل پیشنهادها روز یکشنبه مورخ 20/9/1390 ساعت 14:30 به نشانی فوق الذکر می باشد. بسته های دریافت شده ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 21/9/1390 در محل دفتر ریاست با حضور اعضاءکمیسیون مناقصات و معاملات دانشگاه بازگشایی خواهد شد.

مناقصه گران محترم موظفند مبلغ 150.000 ریال بابت هزینه تکثیر اسناد مناقصه ( غیر قابل استرداد) را به حساب شماره 2177272324007  به نام رابط تمرکز وجوه فروش جزوات و نشریات نزد بانک ملی مرکزی پرداخت نمایند و اصل رسید واریزی  مربوط به صاحب حساب را جهت دریافت اسناد به طرح و برنامه دانشگاه تحویل دهند.

لازم به ذکر است که دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود . همچنین کلیه هزینه های انتشار دو نوبت آگهی در روزنامه به عهده ی برنده ی مناقصه می باشد.

امور قراردادها دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰ساعت 10:57  توسط محسن حلالی نصب  | 

مطالب قدیمی‌تر